Vignetteringsanalyse

Voor deze mogelijkheid is de analyselicentie nodig

Als je links een diafragma kiest in de tree-view, dan krijg je rechts een vignetteringsprofiel:

Vignettierungs-Analyse

In het bovenste deel wordt de grafiek "Vignetteringsprofiel" getoond, die het Standaard lichtafval gedrag toont in [ % ], afhankelijk van de afstand tot het vignetteringscentrum.

Tevens zijn de volgende knoppen aanwezig:

Exporteren ... Hiermee sla je het getoonde profiel op als een Tiff-file met een resolutie van 1600 * 1200 pixels.
Vignetteringsprofiel ... Hiermee sla je het vignetteringsprofile op als een ssv-file, die kan worden geïmporteerd in elk gewenst spreadsheet.
Zie hieronder voor meer informatie.
Sluiten Hiermee sluit je het analysescherm .

De twee keuzevakjes Vast bereik en gladde curve dienen hetzelfde doel als bij het vervormingsanalysescherm (kijk bij Vervormingsanalyse).


De vignettering als profiel

Vignetting profile

De curve toont de lichtafval (IFOstandaard) in [%], ten opzichte van de afstand tot het vignetteringscentrum (van het originele vervormde beeld).

De IFOstandard beschouwt de mate waarin de vignettering de helderheid B (brightness) van het onderwerp aantast bij de gegeven brandpuntsafstand en diafragama. De relatie tussen helderheid en lichtafval wordt door veel factoren beïnvloed, waaronder de mate waarmee de camera heeft ingesteld op contrast en helderheid.

Deze relatie wordt bij benadering weergegeven door de curve:

Dependence between brightness and illumination fall-off

IFO = IFOStandard * (B / 25 - B² / 2500) voor B < 50%
IFO = IFOStandard voor B >= 50%

Volgens deze benadering moet het aangetaste beeld lichter worden gemaakt met IFOstandard waar de helderheid groter is dan 50%. Bij zwarten (B = 0%) moet de helderheid niet worden verhoogd. Daartussen is een glijdende schaal.

Let op dat de lichtafval altijd betrekking heeft op de witten en niet op de grijzen. Als bijvoorbeeld de kleurdiepte 8 bits is, dan moet de correctiefactor waarmee de grijzen uiteindelijk moeten worden vermenigvuldigd als volgt worden bepaald:

Factor = 1 + (IFO * 255) / (100% * B)

Voorbeeld voor een kleurdiepte van 8 bits per kanaal (RGB):

Stel dat je voor een pixel (RGB: 110, 0, 43), met een afstand van 1100 naar het vignetteringscentrum in het vervormde beeld, wilt weten hoe de helderheid moet worden gecorrigeerd voor ieder kleurkanaal.

De standaard lichtafval voor deze afstand kan worden afgelezen uit bovenstaande vignetteringscurve en bedraagt ongeveer 6%.

Dependence between brightness and illumination fall-off

De helderheid van de 8-bits pixel wordt nu:
(110 + 0 + 82) / 3 = 64

... en de relatieve helderheid wordt (met een maximum van 255):
64 / 255 * 100% ~ 25%

Gebaseerd op de bovenstaande benaderingscurve kan de lichtafval voor B < 50% in procenten worden berekend met:
IFO = 6% * (25 / 25 - 25² / 2500) = 4.5%

De correctiefactor geeft:
1 + (4.5% * 255) / (100% * 64) = 1.1793

De te corrigeren pixel kan worden berekend door ieder kanaal met de correctiefactor te vermenigvuldigen:
R = 110 * 1.1793 ~ 130
G = 0 * 1.1793 = 0
B = 43 * 1.1793 ~ 51

Alle preciese waarden van de lichtafval voor alle brandpuntsafstanden en diafragma's zijn te vinden in de ssv-file "Vignetteringsprofiel ...".


Vignetteringsprofiel opslaan als ssv-file

Let op: Kijk in de sectie "Opslaan van de figuur als ssv-file", hoe je ssv-files importeert in OpenOffice en Excel!

Met de knop "Vigntetteringsprofiel" kun je de complete vignetterings gegevensset van de huidige calibratieset opslaan in een ssv-bestand (semicolon separated value).

De standaard lichtafvalwaarden zijn gegroepeerd op brandpuntsafstand en diafragma en worden gegeven voor 24 afstanden ten opzichte van het vignetteringscentrum.