Vervormingsanalyse

Voor deze mogelijkheid is de analyselicentie nodig

Algemeen
De radiale vervorming als een profiel
De tangentiële vervorming als een profiel
De vervorming als een raster

Algemeen

Verzeichnungs-Analyse

Via de tabbladen kun je kiezen uit drie verschillende grafische representaties van de vervormingsgegevens:

 1. Radiale vervorming
 2. Tangentiële vervorming
 3. Vervormingsraster

Tevens zijn de volgende knoppen beschikbaar:

Export beeld ...: Hiermee sla je de getoonde figuur op als een Tiff-file met een resolutie van 1600 * 1200 pixels.
Vervormingsprofiel ...: Hiermee sla je de getoonde figuur op als een ssv-file. Die kan dan weer worden geïmporteerd in bijvoorbeeld een spreadsheet.
De gegevens komen overeen met de curven van de diagrammen "Radiale vervorming" en "Tangentiële vervorming".
Zie ook hieronder voor meer informatie.
Vervormingsraster ...: Hiermee sla je het Vervormingsraster op als pixelgegevens in een ssv-file.
Zie ook hieronder voor meer informatie.
Sluiten: Hiermee wordt het Vervormingsanalyse scherm gesloten.

De twee keuzevakjes zijn van invloed op de representatie van de curven:

Vast Bereik: Als dit is aangevinkt, dan worden alle vervormings- en vignetteringsgegevens met hetzelfde vaste bereik aangegeven. Hiermee kun je makkelijker verschillende grafieken visueel vergelijken
Gladde curve: De curven worden met een splinefunctie geïnterpoleerd op basis van de berekende punten.

De radiale vervorming als een profiel

Radial distortion profile

Deze grafiek toont de vervormingsfactoren in 20 richtingen vanuit het vervormingscentrum. De vervormingsfactor geeft de mate aan waarin de vector tussen het vervormingscentrum en het onvervormde punt moet worden gecorrigeerd. De scalaire correctie laat de vector dan wijzen naar de juiste, radiaal vervormde, positie.

Door de richtingscontrole te gebruiken


kun je de curve, die overeenkomt met de aangegeven richting, extra markeren in de grafiek. Sleep hiervoor de muis om de richtingscontrole in te stellen. De ingestelde hoek wordt tegen de richting van de klok weergeven ten opzichte van de nulgradenlijn naar rechts.

Voorbeeld:

We gaan uit van de bovenstaande vervormingscurven (gekozen richting: 0) en vervormingscentrum (997 / 773).

Voor een vervormingsvrij beeld moeten we de locatie van het vervormde beeld weten, waarvan het punt (1700 / 773) de kleurinformatie gaat overnemen.

De vector die vanuit het centrum naar het punt (1700 / 773) wijst, wordt als volgt berekend:
(1700 - 997 / 773 - 773) = (703 / 0)
De lengte is derhalve 703 pixels.

De radiale vervormingsfactor kan worden afgelezen van de rode curve: ~0.9872

De vector vanuit het centrum naar het vervormde punt is dus:
(703 * 0.9872 / 0 * 0.9872) = (694.00 / 0.00)

Omgezet naar het coördinatentselsel van de foto (waarin de oorsprong in de linkerbovenhoek ligt), wordt de vector bij benadering weergegeven met:
(694.00 + 997 / 0.00 + 773) = (1691.00 / 773.00)

Let wel op dat hier de tangentiële vervorming nog niet in is meegenomen.

De gegevens, die zowel deze representatie als die van de tangentiële vervorming meenemen, kunnen worden gevonden in de ssv-file "Vervormingsprofiel ...".


De tangentiële vervorming als een profiel

Tangential distortion profile

Deze grafiek toont de tangentiële vervorming in graden als rotatie om het vervormingscentrum. Een positieve hoek betekent een draai tegen de klok in. Net zoals bij het profiel van de radiale vervorming zijn de waarden afhankelijk van de richting (te kiezen met de richtingscontrole) en de afstand van het vervormingscentrum.

Voorbeeld:

We gaan uit van bovenstaande tangentiële vervormingscurve (met gekozen richting: 0) en het vervormingscentrum (997 / 773).

Hieruit willen we het tangentiële deel van de vervorming voor het punt (1700 / 773) weten. Het radiale deel van de vervorming is al in het vorige voorbeeld bepaald.

De vector die van het centrum naar dit punt wijst, is al berekend op (703/0), met een lengte van 703 pixels.

Op basis van de rode curve kan de juiste draaihoek worden afgelezen: ~0.02

Een vector met lengte = 703, hoek = 0.02 heeft de carthesische coördinaten:
X = 703 * cos 0.02 ~ 703.00
Y = 703 * sin 0.02 ~ 0.25

Omgezet naar de coördinaten van de foto komt de tangentieel vervormde positie uit op ongeveer:
(703.00 + 997 / 0.25 + 773) = (1700.00 / 773.25)

Als de combinatie van tangentiële en radiale vervorming van een punt gevraagd wordt, dan verdient het aanbeveling om het coördinatensysteem ook op deze manier te gebruiken voor de berekeningen.

De gegevens, die zowel deze representatie als die van de radiale vervorming meenemen, kunnen worden gevonden in de ssv-file "Vervormingsprofiel ...".


De vervorming als een raster

Distortion grid

Hier wordt de vervorming getoond met behulp van twee rasters. Het zwarte raster staat voor de onvervormde foto en het rode voor de vervormde. Zodoende kunnen de mate en de soort van de vervorming snel optisch worden ingeschat. Het vervormingscentrum wordt hierbij aangegeven met een kruisje.

De gegevens die overeenkomen met deze representatie kunnen worden gevonden in de ssv-file "Vervormingsraster ...".


Opslaan van de figuur als ssv-file

Met de knop "Vervormingsprofiel ..." kunnen alle vervormingsgegevens van de huidige calibratieset worden opgeslagen in een ssv-file. (SemicolonSeparatedValue-file).

Een ssv-file is een tekstbestand waarin de kolommen worden gescheiden door puntkomma's (dit in tegenstelling tot csv-files waarin ze gescheiden worden door komma's). Om de gegevens te bekijken of te verwerken kan van ieder conventioneel spreadsheetprogramma gebruik worden gemaakt, zoals OpenOffice Calc en Microsoft Excel.

Om de ssv-file in OpenOffice te gebruiken ga je als volgt te werk:

 1. File >> Open ...
 2. Indien nodig het filetype All files (*.*) kiezen
 3. Kies en bevestig de gewenste ssv-file
 4. Bij filterkeuze: "Text CSV" en bevestig dit
 5. Kies de characterset "Unicode (UTF-8)" en vink alleen "Semicolon" bij de scheidingstekens aan en bevestig de keuze

De file bevat de volgende gegevens:

 • Calibratiesetnaam
 • Resolutie van de calibratiefoto's
 • Het vervormingscentrum voor iedere brandpuntsafstand
 • De maximale en gemiddelde vervormingsresidu voor iedere brandpuntsafstand
 • Voor zowel de radiale als de tangentiële vervorming een tabel met vervormingsgegevens (in 20 verschillende richtingen en 24 afstanden vanaf het centrum) voor iedere brandpuntsafstand

Opslaan van het Vervormingsraster als ssv-file

Let op: Kijk in de bovenstaande sectie "Opslaan van de figuur als ssv-file", hoe je ssv-files importeert in OpenOffice en Excel!

De vervormingsrastertabel bevat de gegevens die overeenkomen met de bovenstaande representatie van het vervormingsraster. Voor iedere brandpuntsafstand apart is er een tabel voor de verschuiving in de X-richting en een tabel voor de verschuiving in de Y-richting. Hierdoor kan de vervorming op een aantal plaatsen direct worden afgelezen uit de gegevens.

Wanneer mogelijk dienen de rastergegevens de voorkeur te krijgen boven de profielgegevens. Dit omdat de nauwkeurigheid van de rastergegevens in sommige gevallen hoger is dan die van de profielgegevens. De reden hiervoor is dat de rastergegevens worden gebruikt voor het bereken van de profielgegevens. De rastergegevens worden ook gebruikt in de HQ-modus).

Ga verder met "Vignetteringsanalyse"