Parameteranalyse

Voor deze mogelijkheid is de analyselicentie nodig

Selecteren van camerainstelling

Om het analysescherm voor een bepaalde calibratieset te openen klik je op de knop "Analyse ..." van het scherm Calibratiesetmanager. Links op het scherm worden brandpuntsafstanden en diafragma's getoond in een boomstruktuur:

Camera setting selection

Als je een brandpuntsafstand selecteert (gemarkeerd met een vervormingsraster ), dan worden de vervormingsgegevens in de rechter helft van het scherm getoond.

Als je een diafragma selecteert (gemarkeerd met een teken voor vignettering ), dan kun je de vignettingsgegevens bekijken in de rechter helft van het scherm.


Algemene informatie

  • Alle waarden (opgegeven in aantal pixels) hebben betrekking op de resolutie van de Calibratiefoto. In het geval foto's met een afwijkende resolutie moeten worden verwerkt, dan moet de gegevensset overeenkomstig worden omgezet.
  • De coördinaten van de pixels beginnen in de linkerbovenhoek van de foto
  • Let op dat alle vervormingsgegevens vervormde posities ten opzichte van onvervormde posities aangeven. Hierdoor kun je niet direct afleiden hoe een vervormde postie zou moeten worden verschoven om de vervorming te verwijderen. Dit dient namelijk te gaan ten opzichte van een imaginair punt op de gecorrigeerde foto. Met de waarden die hier worden gepresenteerd kunnen wel de vervormde posities ten opzichte van de onvervormde posities worden bepaald.
Ga verder met "Vervormingsanalyse"