ImageIron levert cameraspecifieke parameters

Hiervoor is de Analyse Licentie nodig

Vervorming

ImageIron berekent de vervorming niet op basis van coëfficienten, zoals sommige andere producten, maar op basis van een speciale splinefunctie. Zo wordt een hogere kwaliteit bereikt, hoger dan met een tweedemachtsvergelijking.

De vervormingsgegevens kunnen op meerdere manieren worden onderzocht:

  • Representatie van de vervorming (radiëel and tangentieel) van het vervormingscentrum in 20 verschillende richtingen als vrij schaalbare grafieken
  • Representatie als vervormd raster
  • Bewaren van de vervormingsgegevens als profiel (ssv tabel)
  • Bewaren van de vervormingsgegevens als raster (ssv tabel)

De grafische representatie maakt het mogelijk om eenvoudig de mate en verdeling van de vervorming in te schatten voor alle geteste brandpuntsafstanden.

De uitvoer via tabellen maakt het mogelijk iedere vorm van bewerking erop los te laten. (vergelijken, controleren, archiveren, etc.)

Kijk bij "Vervormingsanalyse" voor verdere informatie!


Vignettering

Voor iedere brandpuntsafstand en ieder diafragma is er een toepasbaar vignetteringsprofiel. De kengetallen worden op twee manieren geleverd:

  • Lichtafval vanuit het centrum als vrij schaalbare grafiek
  • Opslaan van alle profielen als ssv tabel

Kijk bij "Vignetteringsanalyse" voor verdere informatie!

Distortion factor behaviour
Gedrag van de vervormingsfactor
Distortion as grid
Vervorming als raster
Tabular data output
Vervorming in tabellen
Terug